Adquirir els coneixements per crear fulls de càlcul i utilitzar fórmules i funcions gràfiques, ordenar i filtrar dades, així com fer servir diferents fulls i crear gràfiques.